gallery/surf-log

MRT Prostata
2019

 

 

 

Kursen har ett begränsat antal platser.

FULLBOKAD KURS! 

Ladda ner broschyren till MRT prostata.

gallery/lejondalsslott
gallery/9577d41a0587caeeb24416433b7a0dca
gallery/skärmklipp mrt
gallery/9577d41a0587caeeb24416433b7a0dca
gallery/medkonfbild
gallery/surf-log
gallery/life
gallery/home

Kurs i MRT Prostata 30 sept - 2 okt 2019
Hur man granskar och rapporterar i en klinisk kontext.

Har urologerna hos dig börjat önska MRT prostata inför biopsi?

Behöver du öka dina kunskaper om prostatacancer?

Hur granskar man och rapporterar i enlighet PI-RADS?

 

Med den ökade evidensen för fördelarna med att låta en man med misstänkt prostatacancer genomgå en MRT prostata undersökning inför riktade biopsier jämfört med systematiska biopsier, kommer efterfrågan av MRT undersökningar att öka. I det kommande Nationella Vårdprogrammet för prostatacancer kommer MRT av prostata med efterföljande riktade biopsier att vara en alternativ utredningsväg jämte den traditionella med systematiska biopsier. För att följa med i utvecklingen kommer ett nära samarbete mellan radiologer och urologer att krävas. Kunskap kring sjukdomen, utredning och uppföljning hos alla inblandade, kommer att leda till förbättrad diagnostik och bättre omhändertagande av patienten.

 

För att öka kunskapen kring hur man granskar och rapporterar sina fynd har SURF (Svensk Uroradiologisk Förening) valt att skapa denna kurs för att metoden på nationell nivå ska bli likvärdig.

 

Vi vänder oss till dig

som har grundläggande kunskaper om och redan granskar MRT-prostata men också till dig som har för avsikt att börja granska MRT-prostata.