Anmälan

Upplysningar och hur du anmäler dig

ANMÄL DIG HÄR

.

Kursen har ett begränsat antal platser.

Kursdatum:

Datum ej klart än - 2025

Kursen börjar tisdag den dd mm kl 09.00 och pågår fram till kl 15.30 torsdagen den dd mm.

Kursort:

Deltagarantal:

Antalet deltagare är begränsat till 48

Kursavgift:

8.000 SEK exkl. moms t.o.m den 1 augusti 2023.
10.000 SEK exkl. moms efter den 1 augusti 2023.
Kursavgiften innefattar kurs och kursmaterial.(Kursavgiften faktureras)

Logi (2023 priser):

  • Helpension tisdag – torsdag (dryck till maten ingår ej) 5.400 SEK (enkelrum).

  • Alla måltider men ingen övernattning 2.690 SEK

  • Endast luncher samt för- och eftermiddagskaffe, ingen övernattning, 1.500 SEK

  • Luncher, för- och eftermiddagskaffe samt gemensam kursmiddag onsdag dd mm, ingen övernattning, 2,095 SEK
    Alla priser är exklusive moms.

Avbokningsregler:

Fram till den 1 augusti 2023 kan avbokning ske mot en avgift på 1.000 SEK. Efter den 1 augusti 2023 ingen återbetalning av kursavgift eller avgift för logi och helpension.

Resa:

Resa till och från Lejondals slott arrangeras av deltagarna själva. Avståndet till Lejondals slott från Arlanda är 43 km, från Stockholms C 40 km, från Bro Järnvägsstation, som kan nås med buss varifrån man tar taxi, är 2,6 km.
Mer utförlig färdbeskrivning hittar man på
www.lejondalsslott.se/om-oss/hitta-hit/

Force majeur:

Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller krigsstillstånd, pandemi, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför arrangörens kontroll, so omöjliggör genomförandet av arrangemanget, berättigar arrangören att häva avtalet utan skyldighet att återbetala inbetalda avgifter eller att utge skadestånd. Den del av inbetald deltagaravgift som inte förbrukats för arrangemangets kostnader, skall dock återbetalas till deltagaren.   

Delmål för ST:

c1, c2, c3, c4, c7, c12 som avser urogenital radiologi

ANMÄL DIG HÄR - KLICKA HÄR 

.

 

Upplysningar:

MedKonf AB,
Myntgatan 14
21459 Malmö

info@medkonf.se

Telefon: 073-7029402