gallery/surf-log

MRT Prostata
 2025

Föreläsare

 

Fredrik Jäderling, kursledare

Med. dr., överläkare, radiolog***

 

 

 

 

 

 

Martin Bergman,

Bitr överläkare, urolog***

 

 

 

 

 

 

Pär Dahlman

Med. dr., överläkare, radiolog**

 

 

 

 

 

 

 

Olof Jonmarker

Bitr. överläkare, doktorand, radiolog****

 

 

 

 

 

 

Claes Lindh

Bitr. överläkare, uro-patolog*

Jonas Wallström

Med. dr., överläkare, radiolog****

Erik Thimansson

Överläkare, doktorand, radiolog******

Per Liss

Professor, överläkare, radiolog**

Edward Meurling

Överläkare, radiolog***

Harald Söderbäck

Med.dr, bitr överläkare, urolog***

* Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

** Akademiska sjukhuset, Uppsala

*** S:t Görans sjukhus, Stockholm

**** Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

***** Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

***** Helsingborgs lasarett

Karin Holmsten

Överläkare, Med. dr,

uro-onkolog ***

Mats Ahlberg

Specialistläkare, urolog**